PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Osnivački dokumenti

Izjava o promjeni oblika društvenog poduzeća sa p.o. u d.o.o. i usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 8. svibnja 1997. godine i Izmjene Izjave od 31. svibnja 2000.godine.

Odlukom Skupštine Društva od 29. srpnja 2010. g. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 31. svibnja 2000. g. i to čl.5 - odredbe o sjedištu Društva, čl.6 - odredbe o predmetu poslovanja, čl.17 - odredbe o skupštini društva, a čl.1 i čl.32 su brisani.

Novi tekst Izjave o osnivanju od 30. srpnja 2010. g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 13. rujna 2012. g. izmijenjena je Izjava o osnivanju - novi tekst od 30. srpnja 2010. g. i to čl. 7, 8 i 9 - odredbe o temeljnom kapitalu.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 13. rujna 2012. g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 25. travnja 2013. g. izmijenjeni su čl. 1, 2, 3, 4 i 6 Izjave o osnivanju od 13. rujna 2012. g. i to: odrednice o nazivu tvrtke, djelatnostima i načinu osiguravanja sredstava za obavljanje djelatnosti Društva, te je usvojen novi pročišćeni (potpuni) tekst Izjave o osnivanju.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 25. travnja 2013. g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine Društva od 31. listopada 2013. g. izmijenjena je Izkjava o osnivanju - pročišćeni tekst od 25. travnja 2013. g. i to čl.6 - odredbe o predmetu poslovanja.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 17. prosinca 2013. g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 24. veljače 2014. g. izmijenjena je Izjava o osnivanju - pročišćeni tekst od 17. prosinca 2013. g. i to čl.6 - odredbe o predmetu poslovanja.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 24. veljače 2014. g. dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 2. srpnja 2014. g. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 24. veljače 2014. g. u čl. 6 - odrednice o predmetu poslovanja.

Izjava o osnivanju od 2. srpnja 2014. g. dostavljena u zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:

Temeljni kapital Društva smanjen je zbog podjele s preuzimanjem sa iznosa od 6.388.000,00 za iznos od 1.388.000,00 kn na iznos od 5.000.000,00 kn.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjem

Odlukom Skupštine društva od 13. rujna 2012. g. prihvaćen je Plan podjele u obliku Ugovora o podjeli i preuzimanju zaključenog između KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o., Knin, Trg Oluje 5. kolovoza kbr. 9, društva koje se dijeli, a ne prestaje, upisanog u registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS:060175066, OIB:33813961569, na već postojeće društvo ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o., Knin, Trg Oluje 5. kolovoza kbr. 9, društva preuzimatelja upisanog u registru Trgovačkog suda u zadru, Stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS:110030889, OIB:46163832762.

 

 

 

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline