PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Postojeće stanje

PRVE VODOVODNE KAPI

 

Počeci kninskog vodovoda sežu još u 1887. godinu kada je položen prvi gravitacijski cjevovod od lijevano željeznih cijevi sa izvorišta „Crno vrelo“, u dužini 4.150 m, a snabdijevao je željezničku stanicu i nekoliko javnih česmi. Kako je grad rastao, tako se taj vodovod širio, te je uz gradnju crpne stanice i vodospreme Tvrđava 1934. godine, zadovoljavao potrebe gradskog stanovništva, ali je do današnjeg dana najvećim dijelom,ostao kao izdvojeni sustav u vlasništvu Hrvatskih željeznica.

 

1952. god. pristupilo se izgradnji novog vodovoda sa izvora Šimića vrela, te je 1954. god. izgrađeno i pušteno u rad: crpna stanica, tlačni vod dužine 1.400 m, vodosprema Veljun, od 300 m³, gravitacijski vod dužine 5.074 m, te je izvršena rekonstrukcija i proširenje gradske mreže u dužini 4.005 m.

1965. godine počinje izgradnja novog vodovoda sa istog izvora (Šimića vrela), te je do konca 1969-te godine dovršena izgradnja cjevovoda dužine 5.270 m i vodospreme Spas volumena 1000 m³, a grad je podijeljen u dvije zone „viša“ i „niža“.

2003. godine, uz pomoć međunarodnih organizacija, stavljen je u funkciju Sustav Kovačić za koji se voda crpi iz izvora Krke (pored vodopada Krčić), a sastoji se od crpne stanice i vodospreme Kovačić.

Također je, iste godine, uz staru vodospremu Spas, sagrađena nova istog kapaciteta, a stara  je, do sanacije, stavljena van uporabe.

2006. godine dovršena je i stavljena u rad vodosprema Marići, koja se puni sa izvorišta Šimića vrelo putem crpki i služi za potrebe opskrbe vodom naselja Golubić.

 


VODOOPSKRBA DANAS

 

Distribucija vode

Vodoopskrbni sustav se sastoji od dva dijela s obzirom na vodozahvate: Šimića vrelo i Kovačić. Postoji još i Crno vrelo, tzv. željeznički sustav kojim ne upravlja Komunalno poduzeće, ali je na njega spojeno cca. 120 potrošača.

Cjevovodi u gradu Kninu koji se vodom snabdijevaju iz vodozahvata Šimića vrelo podijeljeni su u dvije zone: niska i visoka.

Glavni vodozahvat predstavlja Šimića vrelo kapaciteta od 100 l/s (sušno razdoblje) do 600 l/s. Voda se transportira preko crpne stanice u 3 smjera: u zonu visokog tlaka preko vodospreme Veljun, u zonu niskog tlaka preko vodospreme Spas i u zonu Golubić preko vodospreme Marići.

Vodoopskrbni sustav u naselju Kovačić vodom se snabdijeva preko crpne stanice Krčić i vodospreme Kovačić s izvora rijeke Krke podno slapa Krčić.

 

 Cjevovodi i priključci

Ukupna duljina cjevovoda (transportnih i distributivnih) se procjenjuje na 60km. U sustavu dominiraju AC cjevovodi (prema procjenama 85%), a od drugih materijala imamo čelik i lijevano željezo. U naselju Golubić u skorije vrijeme su izgrađeni novi cjevovodi i oni su od PEHD-a.

Priključci su uglavnom izvođeni individualno za pojedine potrošače (postoji više zgrada na području grada Knina za koje su izvedeni zajednički priključci). Materijal priključaka su pocinčane cijevi. 

                                  

 
TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline